HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Hizmet Sağlayıcı: Ünvanı: Adresi: Telefon: E-posta:

Hizmet Kullanıcısı: Adı Soyadı: Adresi: Telefon: E-posta:

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerin, Hizmet Kullanıcısı tarafından kullanımı ve bu kullanım karşılığında belirlenen ücretin ödenmesi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI VE TANIMI

Hizmet Sağlayıcı, aşağıda belirtilen hizmetleri Hizmet Kullanıcısına sunmayı taahhüt eder:

(Hizmetlerin kapsamı ve tanımı buraya yazılacaktır.)

4. ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ

Hizmet Kullanıcısı, belirtilen hizmetler karşılığında ödenecek ücreti, sözleşme tarihinde belirlenen ödeme koşulları doğrultusunda Hizmet Sağlayıcıya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5. HİZMETİN SUNULMASI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Hizmet Sağlayıcı, belirlenen hizmetleri, sözleşme tarihinde belirlenen şartlar ve süre içerisinde eksiksiz ve hatasız bir şekilde sunmayı taahhüt eder. Hizmet Kullanıcısı ise, belirlenen ücreti zamanında ödemekle yükümlüdür.

6. SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE İPTAL ŞARTLARI

İşbu sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı olmaksızın, herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak iptal edilemez. Ancak, taraflardan biri, diğer tarafa bildirimde bulunarak ve karşılıklı anlaşma sağlanması halinde sözleşmeyi feshedebilir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Türk hukuku esas alınacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (veya tarafların anlaşacağı başka bir şehir) Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, Tarafların iradelerini tamamen ve gönüllü bir şekilde yansıttığını, okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

Hizmet Sağlayıcı Adı ve İmza:

Hizmet Kullanıcısı Adı ve İmza:

Telif hakkı © www.variraktarcilik.com 2024.
Whatsapp