MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Satıcı: Varır Aktarcılık: Siirt  Telefon: E-posta:

Alıcı: Adı Soyadı: Siparişte oluşacaktır. Adresi: Telefon:  Siparişte oluşacaktır.  E-posta:  Siparişte oluşacaktır. Telefon :  Siparişte oluşacaktır.

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Ürün/Ürünlerin Adı:  Siparişte oluşacaktır. Miktarı: Satış Fiyatı: Ödeme Şekli:

4. ÖDEME ŞEKLİ

Alıcı, işbu sözleşme kapsamında satın aldığı ürün/ürünler için belirlenen satış fiyatını ve varsa kargo ücretini, sipariş sırasında belirtilen ödeme yöntemi ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde Satıcı, Alıcı'nın siparişini iptal etme hakkını saklı tutar.

5. TESLİMAT VE TESLİM ŞARTLARI

Satıcı, Alıcı'nın siparişini en geç sözleşme tarihinden itibaren yasal süre içerisinde belirtilen adrese teslim etmeyi taahhüt eder. Teslimat süresi, siparişin içeriğine ve teslimat adresine göre değişebilir. Kargo teslimatı sırasında herhangi bir hasar tespit edilmesi halinde, Alıcı teslimatı kabul etmemeli ve derhal Satıcı ile iletişime geçmelidir.

6. CAYMA HAKKI

Alıcı, Satıcı ile yapmış olduğu mesafeli satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanmak istemesi halinde, cayma hakkı süresi içerisinde Satıcıya yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin Satıcıya iade edilmesi ve iade işlemiyle ilgili detaylar, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenecektir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Türk hukuku esas alınacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (veya tarafların anlaşacağı başka bir şehir) Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, Tarafların iradelerini tamamen ve gönüllü bir şekilde yansıttığını, okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

Satıcı Adı ve İmza: Varır Aktarcılık

Alıcı Adı ve İmza:  Siparişte oluşacaktır.

Telif hakkı © www.variraktarcilik.com 2024.
Whatsapp